De slag bij Nieuwleusen, april 2007

5e Militie

7 BvL

27e jagers

Rijdende Artillerie Naarden

3ème Régiment Grenadiers à Pied de la Garde Impériale

2e Noord-Nederlands Battalion Grenadier Compagnie

RA Naarden

92nd Gordon Highlanders

VHAM

De burgermeester

Gegoede Burgerij

7e Bataljon Infantrie van Linie

Burgervolk

Wachtpost Douanes Imperiales

Douanier Imperiales

Een onvrijwillige rekrutering voor het leger van de Keizer

Exercitie Brigade Bylandt

85ème Regiment d'Infanterie de Ligne

De tafel van de chirurgijn

Wedstrijdje touwtrekken

5e militie

85ème

Het paard van Naarden....

De winnaars: 7 BvL

De waard en zijn gezin

Gedekte tafel

Zingen over madeliefjes en verschaald bier...

Jamsessie in het schemerlicht