La Vivandière du 85ème Régiment d'Infanterie de Ligne

Vivandières en cantinières waren de vrouwen die achter Napoleons legers aantrokken. Ze gebruikten hun kennis en vaardigheden om de kost te verdienen en verkochten hun handelswaar aan de soldaten van het regiment waar ze bij hoorden of aan de toevallige passant.